Utilizamos cookies para mejorar su experiencia y nuestros servicios, analizando la navegacion en nuestro sitio web.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información pulsando aquí:
Patrocinadores
Demo

Universitario de Ferrol

Fundación

La Fundación
La Fundación
La Fundación
Demo

A Fundación Universitario de Ferrol constituíuse con data 30 de maio de 2002, sendo clasificada de interese deportivo (Orde de Consellería de Familia, Xuventude, Deporte e Voluntariado de 27 de outubro de 2003, DOG número 214, de 4 de novembro) e adscrita ao Protectorado da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza (Orde de 28 de decembro de 2009 (DOG número 20 de 1 de febreiro de 2010).

O DOG número 183 de 23 de setembro de 2002 publicou a Orde da Consellería de Presidencia de 2 de setembro declarando de interese galego esta Fundación que quedou inscrita co número 2002/11 no Rexistro único de Fundacións da Xunta de Galicia.

004

Fin

A Fundación Universitario de Ferrol ten por obxecto promocionar, desenvolver e impulsar o deporte, con especial atención á participación de mulleres, universitarios e persoas con capacidades diferentes, así como procurar a inserción socio-laboral de deportistas, unindo a cultura, a educación e a práctica deportiva para o desenvolvemento integral da sociedade e contribuír á formación dunha xuventude máis sana dende o punto de vista persoal e social.

" ...promocionar, desenvolver e impulsar o deporte ... "

subv dip

Actividades

Para a consecución dos seus fins, a Fundación Universitario de Ferrol realizará, directa ou indirectamente, en instalaciones propias ou alleas, cantas actividades sexan precisas para este cometido e, entroutros modos posibles, a través das formas seguintes de actuación, que se contan sen propósito exhaustivo:

  • Organización de cursos de formación de técnicos, animadores deportivos, dirixentes, árbitros, etc.
  • Organización ou colaboración na realización de probas e eventos deportivos que sirvan para estimular a participación dos máis novos.
  • Organización e funcionamiento de Escolas Deportivas.
  • Programas de promoción do deporte feminino en Centros Educativos.
  • Concesión de axudas económicas a entidades ou deportistas que realicen actividades coincidentes ou complementarias coas da propia Fundación.
  • Xestión de convenios de “adopción” de entidades deportivas e deportistas por particulares e empresas.
  • Programas e cursos para a inserción socio-laboral de mulleres, xente con capacidades diferentes e universitarios.
  • Participación ou colaboración no desenvolvemento das actividades doutras entidades, organismos, institucións ou persoas de calquera clase, físicas e xurídicas, que dalgún modo podan servir aos fins perseguidos pola Fundación.
  • O fomento e práctica da actividade física e deportiva, así como a participación tanto en actividades e competicións oficiais como en actividades deportivas de lecer, de calquera modalidade deportiva.
  • Tamén poderá a Fundación prestar servizos de asesoramento e formación sobre xestión administrativa, técnica, deportiva, financeira e de calidade a outras organizacións públicas ou privadas no ámbito do deporte universitario, feminino ou inclusivo destinando os ingresos ao mellor cumplimento dos fins recollidos nos seus Estatutos.
016
La Fundación
La Fundación
 
 

Padroado

O goberno, representación e administración da Fundación Universitario de Ferrol está encomendado a un Padroado que executará as funcións que lle corresponden, con suxeción ao disposto no Ordeamento Xurídico e nos seus Estatutos e que constará dun mínimo de catro membros e un máximo de nove.

O primeiro Padroado, designado na Acta Fundacional, estivo composto por sete integrantes, formándoo na actualidade:

M. Celeste Morado Ardao
Presidenta
Emilio Lama Bellver
Vicepresidenta
Emilio López Pérez
Secretario
Laura Ferreiro Calvo
Vogal
Emma Anta Vázquez
Vogal
Álvaro Illobre Saavedra
Vogal

 

Como podo participar?